Leidinggeven aan persoonlijke groei

Medewerkers zelf, teams en resultaten zijn gebaat bij vitale medewerkers die duurzaam verbonden zijn met de organisatie. En dat gaat niet vanzelf. Continue veranderingen en uitdagingen vragen om continue persoonlijke ontwikkeling op het gebied van competenties, welzijn en werkgeluk.

Hoe geef jij in jouw dagelijkse praktijk leiding aan persoonlijke groei?

Je bent immers geen – of in ieder geval niet alleen - coach. Je hebt meerdere petten. Ook werkinhoud, systemen, processen, en resultaten vragen aandacht. Je hebt meer resultaatgebieden dan ‘persoonlijke groei’. Meerdere medewerkers vragen om jouw aandacht. Individueel, collectief en in kleinere samenwerkingsverbanden. De uitdaging is daarmee helder; hoe (bege-)leid je in die dagelijkse operatie en hectiek de persoonlijke groei van ieder individu?

Heb je als leidinggevende de ambitie om te komen tot

· Een pragmatische aanpak om ontwikkeling van medewerkers te begeleiden

· Een werk- en leerklimaat waarin teamleden met en van elkaar leren

· Ruimte voor medewerkers die vanuit zelfregie proactief invulling geven aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling

· Ontwikkelgerichte gesprekken met teamleden (en team), passend bij je rol als leidinggevende

In de masterclass “Leidinggeven aan persoonlijke groei” staat je rol als leidinggevende in relatie tot persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers centraal.

DOELSTELLING MASTERCLASS

Deze masterclass voor leidinggevenden zoomt in op het begeleiden van persoonlijke groei van medewerkers en helpt je als leidinggevende

  • te komen tot meer inzicht in en grip op je rol als begeleider van ontwikkeling van individu en team
  • medewerkers te laten komen tot reflectie op en richting in hun persoonlijke groei inclusief acties om deze groei te (laten) realiseren
  • goed – en ‘spelender – wijs ‘ in gesprek te gaan over groei met individu en team

Aan de hand van een aantal inhoudelijke aanknopingspunten en praktische tools ben je in staat om motiverend en activerend in gesprek te gaan, zowel op individueel als teamniveau. Je wordt zelf- en rolbewuster over je mogelijkheden en grenzen als leider van persoonlijke groei in je leidinggevende functie.

Leidinggeven aan persoonlijke groei

Coachkwartier biedt unieke masterclasses voor leidinggevenden in de vorm van

  • inspiratiesessies voor (grote) groepen; voor eerste reflectie en houvast
  • workshops; maakt leidinggevenden zelf- en rolbewuster, inclusief concrete handvatten en (gespreks-)technieken
  • intervisie waarin de eigen casuïstiek over situatie in de eigen teams en bij eigen medewerkers centraal staat (Hoe kan ik...?)
  • 1 op 1 support voor leidinggevenden ter verdieping op de persoonlijke stijl en situaties

Vanaf februari '24 is onze unieke kaartenset "Over ontwikkeling gesproken..." beschikbaar waarmee leidinggevenden met teamleden individueel of als collectief waarderend in gesprek kunnen over ontwikkeling.