Verschil in praktijk!

Een korte uitleg over de waarde van coaching via Coachkwartier

Reguliere coaching
Coachkwartier
OPSTART. Deelnemer signaleert een coachvraag, gaat in gesprek met 1 of aantal coaches, coaches brengen een voorstel uit en vervolgens gaat de coaching, ongeveer 4-6 weken na het signaleren, van start.OPSTART. Deelnemer signaleert een coachvraag, kiest online een trajectsoort (bundel) en een coach die ingewerkt is op de organisatie en start vervolgens binnen 1 tot enkele dagen het coachtraject op.
PLANNING. De deelnemer plant aan het einde van een coachgesprek 1 of meerdere gesprekken (van 1,5 uur) vooruit. Vaak met een tussenliggende periode van 2- 4 weken; afgestemd op beide agenda’s. In totaal omvat een coachtraject gemiddeld 6 -8 gesprekken en ongeveer 9 - 12 uur.PLANNING. De deelnemer plant 1 of meerdere gesprekken (van 1 tot 3 kwartier) vooruit in of plant deze in als er een goed moment of een belangrijke aanleiding toe is vanuit zijn of haar praktijk. Binnen de afgesproken termijn (van 4 maanden) spreken de deelnemer en coach elkaar gemiddeld 4 uur.
LOCATIE. De coachgesprekken vinden plaats bij de coach, op het werk van de deelnemer of op een externe locatie.
LOCATIE. De coachgesprekken vinden veelal telefonisch plaats via mobiel/internetbellen voor de deelnemer vanaf de werkplek, vanuit thuis of een andere geschikte plaats. De intake is desgewenst een fysieke ontmoeting tussen coach en deelnemer.
TIMING. De coachgesprekken vinden onder werktijd plaats of eventueel overdag op een vrije dag van de deelnemer.TIMING. De coachgesprekken vinden onder werktijd of op een vrije dag plaats. Er is ook ruimte precies voor aanvang van het werk, tussentijds of na afloop (denk hierbij aan rond 08.00 uur , tussen de middag of na 17.00 uur)
INRICHTING. De deelnemer formuleert bij intake zijn of haar ontwikkeldoelen. In de gesprekken wordt gereflecteerd op gebeurtenissen van de afgelopen weken of langer geleden en er wordt vooruit geblikt op komende situaties. Er worden acties, afspraken, plannen en opdrachten uitgezet voor de volgende periode.INRICHTING. De deelnemer formuleert bij intake zijn of haar ontwikkeldoelen. In de gesprekken wordt gereflecteerd op een gebeurtenis van de afgelopen weken of langer geleden en er wordt vooruit geblikt op komende situaties. Er worden acties, afspraken, plannen en opdrachten uitgezet voor de volgende periode.
Daarnaast is de deelnemer in de gelegenheid a la minute een afspraak in te plannen om zelfs binnen 15 uur met de coach in de gesprek te gaan over een recente of aanstaande praktijksituatie.
INVESTERING. Een gemiddeld coach-traject met 4-6 gesprekken van 1,5 uur vraagt al snel een investering rond de € 1.500,=.
INVESTERING. Met een complete coachbundel organiseren we een gestructureerd proces; de investering bedraagt soms zelfs tot 50% minder dan een regulier coachtraject.