Onze bedoeling

Onze bedoeling? Ieder1op1!

Maak coaching laagdrempeliger beschikbaar voor iedereen; gemakkelijker en efficiënter.

Samen met onze opdrachtgevers onderzochten we de vraag:
Hoe kan coaching tijdig(er) en voor een bredere doelgroep ingezet worden?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching vaak voor leidinggevenden en hoger opgeleide professionals wordt ingezet. Hoe bereiken we dat iedereen, ongeacht functie/rol/niveau, zich desgewenst persoonlijk kan ontwikkelen met een professionele coach?

Via Coachkwartier realiseren we een antwoord op deze vraag door

  • qua timing en beschikbaarheid naadloos aan te sluiten op roosters, werksituatie/-druk en behoeften van de deelnemer en het team
  • het karakter van de gesprekken aan te passen op het type deelnemer en zijn of haar vraag
  • het starten met coaching zo laagdrempelig mogelijk te maken en daarbij echt zelfregie te geven

Hoe kunnen we coaching juist ook vóór 5 voor 12 inzetten?

Liever voorkomen dan genezen!

Wij merken ook in onze reguliere praktijk dat coaches regelmatig aan tafel schuiven als iets niet langer kan en een probleem is voor medewerker en/of organisatie. Wanneer disfunctionele patronen zijn ingesleten en er wederzijdse ‘verkramping’ is of dreigt te ontstaan. Medewerkers ervaren coaching daarmee als een ‘zwaardere’ interventie.

Wij richten ons met coaching juist ook op continu door-ontwikkelen. Positieve gezondheid en waarderend ontwikkelen zijn geïntegreerd in ons concept. Wij bieden een vernieuwend alternatief voor reguliere coaching én een aanpak die vroegtijdige support stimuleert.

Individuele coaching voor organisatie-ontwikkeling?

Laagdrempelige en toegankelijke individuele support geeft daadwerkelijk versnelling en verdieping aan de organisatieontwikkeling. Betrek ontwikkelsupport in de diverse ontwikkellijnen van de organisatie. Wij spelen inmiddels een prominente rol bij onboarding, vitaliteit, teamgroei, klantfocus en andere ontwikkelambities in organisaties. Al deze ontwikkellijnen komen samen bij een individuele medewerker, ont-silo deze lijnen als het gaat om integrale support!

Hoe sluit coaching aan bij nieuwe mogelijkheden en inzichten in leren & ontwikkelen?

Close to the job en just in time.

De reguliere aanpak vraagt letterlijk en figuurlijk een bepaalde afstand. Coachgesprekken worden een aantal weken vooraf ingepland met een vaststaande duur. Echter, soms is een half uur sparren, eventueel met een hogere frequentie echt effectiever. Precies voor aanvang van een pittig werkoverleg of bijvoorbeeld na afloop van een feedback-gesprek.

Op het juiste moment sparren met een coach over 'hoe verder'?

Zodat de deelnemer direct concreet vooruitgang ervaart. Zo kunnen we de coaching zelf met nog meer regie voor de deelnemer organiseren. Het is onze bedoeling om coaching breder, tijdiger, dichterbij, gerichter en toegankelijker in te zetten.


Is de huidige coachaanpak nog van deze tijd?

Coaching kan gemakkelijker en efficiënter!
Een kritische blik op de ingesleten patronen bij coaching zelf. Een regulier coachtraject omvat 6 gesprekken van 1,5 uur. Wat is de daadwerkelijke coachtijd van het gesprek van 1,5 uur? Een (‘gratis’) oriëntatiegesprek, een voorstel, het maken van afspraken, de reistijd; dergelijke elementen drijven het coachtarief omhoog. Daarmee missen we de kans om 1 op 1 begeleiding voor veel meer mensen, vroegtijdiger, efficiënter en minder duur in te zetten.

Hoe kan ontwikkelsupport jullie leerlandschap verrijken?