Onze bedoeling

Coaching kan gemakkelijker, efficiënter en slimmer ingezet worden!
Onze opdrachtgevers, en wij zelf, stelden ons een aantal vragen. Het is onze bedoeling om met Coachkwartier hierop een antwoord te realiseren.

Hoe kan coaching vroegtijdig(er) en voor een bredere doelgroep ingezet worden?

Uit onderzoeken blijkt dat coaching vaak voor leidinggevenden en hoger opgeleide professionals wordt ingezet. Hoe bereiken we dat iedereen, ongeacht functie/rol/niveau, zich desgewenst kan ontwikkelen met een persoonlijke coach?

Het is onze bedoeling om coaching:

  • qua timing naadloos te laten aansluiten op roosters, werksituatie/-druk en behoeften van de deelnemer en het team
  • het karakter van de gesprekken aan te passen op het type deelnemer en zijn of haar vraag
  • het starten met coaching zo laagdrempelig mogelijk te maken


Hoe kunnen we coaching juist ook preventief inzetten?

Liever voorkomen dan genezen!

Wij merken ook in onze reguliere praktijk dat coaches regelmatig aan tafel schuiven als iets niet langer kan en een probleem is voor medewerker en/of organisatie. Wanneer disfunctionele patronen zijn ingesleten en er wederzijdse ‘verkramping’ is of dreigt te ontstaan. Medewerkers ervaren coaching daarmee als een ‘zwaardere’ interventie.

Wij richten ons met coaching juist ook op blijven door-ontwikkelen in plaats van vanuit een probleemsituatie herstellen. Positieve gezondheid en waarderend ontwikkelen zijn geïntegreerd in ons concept.

Individuele coaching voor organisatie-ontwikkeling?

Laagdrempelige en toegankelijke individuele support geeft daadwerkelijk versnelling en verdieping aan de organisatieontwikkeling. Betrek ontwikkelsupport in de diverse ontwikkellijnen van de organisatie. Wij spelen inmiddels een prominente rol bij onboarding, vitaliteit, teamgroei, klantfocus en andere ontwikkelambities in organisaties.


Hoe sluit coaching aan bij nieuwe mogelijkheden en inzichten in leren & ontwikkelen?

Close to the job en just in time.

De reguliere aanpak vraagt letterlijk en figuurlijk een bepaalde afstand. Coachgesprekken worden een aantal weken vooraf ingepland met een vaststaande duur. Echter, soms is een half uur sparren, eventueel met een hogere frequentie echt effectiever. Precies voor aanvang van een pittig werkoverleg of bijvoorbeeld na afloop van een feedback-gesprek.

Op het juiste moment sparren met een coach over 'hoe verder'?

Zodat de deelnemer direct concreet vooruitgang ervaart. Zo kunnen we de coaching zelf met nog meer regie voor de deelnemer organiseren. Het is onze bedoeling om coaching breder, tijdiger, dichterbij, gerichter en toegankelijker in te zetten.


Is de huidige coachaanpak nog van deze tijd?

Coaching kan gemakkelijker en efficiënter!
Een kritische blik op de ingesleten patronen bij coaching zelf. Een regulier coachtraject omvat 6 gesprekken van 1,5 uur. Wat is de daadwerkelijke coachtijd van het gesprek van 1,5 uur? Een (‘gratis’) oriëntatiegesprek, een voorstel, het maken van afspraken, de reistijd; dergelijke elementen drijven het coachtarief omhoog. Daarmee missen we de kans om 1 op 1 begeleiding voor veel meer mensen, vroegtijdiger in te zetten.

Hoe kan ontwikkelsupport jullie leerlandschap uitbreiden?