Unieke aanpak

Coachforward! Wij hebben een verfrissende effectieve gespreksmethodiek ontwikkeld waarbij iedere coachminuut er echt toe doet! De gerichtheid van en concentratie in de gesprekken maken dat reflectie en progressie zich in een afgestemd tempo voltrekken. Met deze methodiek, in combinatie met het gebruikersgemak, creëren we een unieke timing en uiterst persoonlijke praktijkgerichtheid.

"Fijn je weer te spreken. Waarmee kan ik je helpen?"

Ben jij je bewust van bel-gemak? Telefonische gespreksvoering is een routine, in ons dagelijks leven doen we niet anders. De toon, het tempo en de woordkeuze geven een bron van non-verbale informatie. Ook het 'bellen met beeld' maakt dat telefonische (coach-)gesprekken als natuurlijk ervaren worden. Uit onderzoeken (zie oa hieronder) blijkt dat telefonisch coachen zelfs tot lagere drempels en hoger rendement kan leiden vanwege de ervaren gelijkwaardigheid en het comfort voor de deelnemer.

Hoe organiseren we leren en ontwikkelen toekomstproof? Wij vertalen actuele inzichten in leren & ontwikkelen naar coaching:

  • de timing; leren op het juiste en kritische leer-moment
  • de nabijheid; leren en ontwikkelen ‘close to the job’
  • de zelfregie; deelnemer structureert zelf het coachproces (qua timing, frequentie, gespreksduur)
  • de doelgroep; doorbreek de exclusiviteit van coaching
  • het karakter, de zwaarte en lading van coaching; coach preventief, en praktisch - voorkom 'grootse' coachvragen om ‘5 voor 12’
  • het gebruikersgemak; verlaag de drempel!