Vitaliteit

Bied medewerkers support bij hun vitaliteit.

Kenmerkend voor de wijze waarop wij hierin samenwerken met organisaties:

 • Bied iedereen een coach op het juiste moment (en dat is níet 5 voor 12).
 • Geef medewerkers direct toegang tot support van externe, onafhankelijke coaches
 • Maak het voor leidinggevenden mogelijk om laagdrempelig te attenderen op de inzet van support.
 • Houd de kosten van coaching beheersbaar (reduceer het tarief met behoud van de kwaliteit).
 • Zet nadrukkelijk in op vroegtijdige support en ontwikkelen vanuit ontspanning.
 • Werk met een coachteam dat exclusief en intensief samen optrekt voor jouw organisatie.
 • Organiseer de coaching zodanig dat het juist bij hoge werkdruk goed toepasbaar is.

Maak ontspannen ontwikkelen mogelijk.
Omdat voorkomen beter werkt dan genezen.


“Ik overwoog al langer om hulp in te schakelen. Ik vond dat wel een stap en wist niet goed wie en wat. Toen attendeerde een collega me op jullie. Zonder bemoeienis van wie dan ook kon ik paar dagen later al met een coach aan de slag.”

Medewerker onderwijsorganisatie.

Verder in gesprek over Vitaliteit?

Nieuwsgierig naar de meerwaarde van Coachkwartier in jouw organisatie?

 • Medewerkers binnen 15 uur in gesprek met de coach?
 • Vroegtijdig ontwikkelgerichte aandacht voor vitaliteit?
 • Senior coaches die een vraag adequaat en to the point doorgronden?
 • Efficiënte aanpak (in tijd en geld); voor iedereen een coach op het juiste moment!
Neem contact met ons op