Zorg voor ons zelf

woensdag 24 juni 2020


Voorkom een 'team-burnout'
Hoe kwam jullie team dit eerste half jaar door? Samen op zoek gaan naar het 'nieuwe normaal' was voor geen enkel team 'normaal'.

We zien teams...

  • dealen met een wisseling in werkdruk, een enorme stijging of afname van het reguliere werk
  • op andere manieren gaan werken, voor de ene een zegen voor de ander een vloek
  • samen werken vanuit afstand, ieder vanuit thuis of gescheiden door beschermende kleding en protocollen
  • terugvallen in oude en soms ook niet helpende patronen
  • een nieuwe taakverdeling vinden waardoor wat - en wie - er toe doet ter discussie staat
  • die successen willen vieren maar waar een definitie voor succes ontbreekt
  • ongemakkelijk zijn met elkaars privé-situaties waarin bijvoorbeeld verdriet, verlies en verwarring speelt


Kunnen we - gewoon - verder?
Wil je de draad samen weer oppakken? Al het moois dat is ontstaan vasthouden? Of, juist voorkomen dat nieuwe barstjes de dynamiek straks verscheuren? Wil je herijken met elkaar of juist samen iets een plaats geven zodat je weer toekomstgericht verder kan? Of, vraag je je af of dat wel reëel is?

Voorzie wat nodig is
Zorg voor 'ons zelf' gaat om passende aandacht ter ondersteuning van de teamvitaliteit. En wat passend is, is situationeel bepaald. Het ene team is gebaat bij 'de draad weer oppakken' en het andere team kan niet anders dan eerst 'even stilstaan bij...'.

Wat heeft jullie team nodig zodat ieder teamlid kan floreren?

Boor jullie eigen 'herstelvermogen' aan
Onze overtuiging is dat jullie team zelf een enorm herstelvermogen heeft. Samen waarderen en onderzoeken wat er is en nodig is. Doelen herijken, ruimte voor herstel of samen bepalen gewoon door te kunnen. Vanuit die 'herstel-modus' trek je met elkaar op en hervind je als team stap voor stap je nieuwe balans.

Houvast en ondersteuning
Wil je hierin de 'juiste' keuzes maken? Zoek je met elkaar naar een passend vertrekpunt? Wil je jullie 'herstel-modus' concretiseren? Toetsen of je op de goede weg bent. Soms ook individuele ondersteuning inzetten voor één of enkele teamleden, zodat zij zelf desgewenst hun individuele teambijdrage versterken?

Uniek ontwikkel-concept voor jullie team
Graag attenderen we jouw op ons unieke en beproefde team-ontwikkelconcept. Je bent als team volledig zelf in regie. De coach staat op de achtergrond stand-by en kun je inzetten wanneer het voor jullie als team, of individueel, past. We hebben 3 vaste momenten van 1,5 uur voor intake, check en evaluatie. De overige coachtijd zetten jullie zelf naar wens in. Meer weten? We horen jullie graag!

Meer info voor teams
Deel dit bericht via