Intervisie

In een kleine groep leren van en met elkaar onder begeleiding van een professionele intervisiebegeleider? Dat kan ook via Coachkwartier. Onze werkwijze is nauwkeurig afgestemd op jouw organisatie. Wat je kun verwachten?

  • Het vertrekpunt is ieders eigen leerdoel
  • De casu├»stiek van de deelnemers staat centraal
  • De begeleider helpt bij het neerzetten van een open en veilig leerklimaat
  • Jullie gebruiken verschillende methodieken
  • Met elkaar organiseer je (theoretische) verdieping waar nodig


Vooraf ontvang je een werkwijzer zodat je je casus goed kan voorbereiden. We werken in groepen van 6 tot 8 personen.